Hvad er ElevAkademiet?

Hos ElevAkademiet får alle elever muligheden for at styrke deres faglige niveau, selvtillid og motivation. ElevAkademiet tilbyder lektiehjælp, før-skole og privatundervisning i hjemmet af børn og unge i alderen 4-17 år.

Hos ElevAkademiet tror vi på, at alle kan lære, hvis blot undervisningen foregår på den enkeltes præmisser. Derfor er undervisningen nøje tilrettelagt til hver enkelt elev, så eleven får fuldt udbytte af undervisningen.

Værdigrundlag

ElevAkademiet lægger stor vægt på, at undervisningen skal være sjov og interessant. Vi arbejder med at udvikle elevens motivation og selvtillid, så glæden ved at lære på sigt vil være kendetegnende for elevens skolegang.

ElevAkademiet har som mål at klæde alle elever på til livslang læring.

Et akademi hvor børn kan spire

Idéen til ElevAkademiet opstod ud fra mine erfaringer som lærer. Det blev tydeligt for mig, at den afgørende faktor for elevernes udvikling var motivation og viljen til læring. Jeg valgte at opstarte ElevAkademiet netop fordi disse vigtige og uundværlige faktorer ofte bliver nedprioriteret til fordel for en flad og uinspirerende undervisning – dette på grund af tid, og kompetencer. Derfor giver vi alle vores privatundervisere tid til forberedelse og fordybelse. Denne tid gavner vores elever, som føler sig set, hørt og inspireret. 

ElevAkademiet har til formål at danne rammerne for sjov og motiverende læring.Vi vægter ikke blot test og resultater højt, men også engagement og motivation. Vi hjælper vores elever til at komme godt igennem den danske folkeskole og ikke mindst til at klare sig godt i livet fremover.

Stifter og daglig leder

Christina Exner

Stifter og underviser

Cecilie Rask

Hvad er ElevAkademiet?

Hos ElevAkademiet får alle elever muligheden for at styrke deres faglige niveau, selvtillid og motivation. ElevAkademiet tilbyder lektiehjælp, førskole- og privatundervisning i hjemmet af børn og unge i alderen 4-17 år.

Hos ElevAkademiet tror vi på, at alle kan lære, hvis blot undervisningen foregår på den enkeltes præmisser. Derfor er undervisningen nøje tilrettelagt hver enkelte elev, så eleven får fuldt udbytte af undervisningen.

Værdigrundlag

ElevAkademiet lægger stor vægt på, at undervisningen skal være sjov og interessant. Vi arbejder med at udvikle elevens motivation og selvtillid, så glæden ved at lære på sigt vil være kendetegnende for elevens skolegang.

ElevAkademiet har som mål at klæde alle elever på til livslang læring.

Et akademi hvor børn kan spire

Idéen til ElevAkademiet opstod ud fra mine erfaringer som lærer. Det blev tydeligt for mig, at den afgørende faktor for elevernes udvikling var motivation og viljen til læring. Jeg valgte at opstarte ElevAkademiet netop fordi disse vigtige og uundværlige faktorer ofte bliver nedprioriteret til fordel for en flad og uinspirerende undervisning – dette på grund af tid, og kompetencer. Derfor giver vi alle vores privatundervisere tid til forberedelse og fordybelse. Denne tid gavner vores elever, som føler sig set, hørt og inspireret. 

ElevAkademiet har til formål at danne rammerne for sjov og motiverende læring.Vi vægter ikke blot test og resultater højt, men også engagement og motivation. Vi hjælper vores elever til at komme godt igennem den danske folkeskole og ikke mindst til at klare sig godt i livet fremover.

– Vi har nøglen til læring

ElevAkademiet ApS

Ceresbyen 24

8000 Aarhus C

Tlf: 28780285

CVR: 37249343

info@elevakademiet.dk