Top 8 stavefejl blandt børn

Børn kan ikke stave alt korrekt i 3. -4. -eller 5. klasse. Det er heller ikke afgørende. Det er derimod vigtigt, at de kan det, inden de forlader skolen.

Vil du hjælpe dit barn med at blive bedre til at stave, så skal du læse med her. Vi giver et overblik over 8 typer stavefejl, du skal være opmærksom på, når du hjælper dit barn med stavningen.

 

Dobbelt konsonant

Har dit barn svært ved at høre forskel på biler og biller. Hvornår er det nu lige, at der skal være dobbeltkonsonant? I’et i biler er en lang vokal, det betyder, at der kun skal én konsonant efter vokalen. Ligesom i hale, hyle og hule. I’et i biller er kort – det betyder, at der skal to konsonanter efter vokalen. Ligesom i rille, ralle og rulle.

Vokalforveksling

Alle børn vil opleve vanskeligheder med vokalerne. Eksempelvis at ordet “hest” ikke staves, som vi udtaler det “hæst”. Der er rigtig mange ord på dansk, hvor man skal skrive en anden vokal, end den man kan høre. De vokaler som der oftes byttes rundt på er: e og æ, i og e og ø og y.
Derfor er det meget vigtigt at øve sig i at bruge de rigtige vokaler. Til det kan I benytte vokaltrappen

Nutids -r

Det kan være svært at høre, hvornår et udsagnsnord skal ende på r.
Udsagnsord der står i nutid, skal altid have ’r’ på i slutningen. Det hedder f.eks. ikke jeg spise, men derimod jeg spiser.

Ad eller af

Ad og af udtales ofte ens, det kan derfor være svært at lytte sig frem til, hvornår hvilket ord skal bruges. Derfor, husk altid på at:
AF = væk fra noget, om en årsag eller en anledning
De var ved at dø af grin (årsag).
Tag sadlen af hesten (væk fra).
AD = langs med, hen over eller gennem noget
De rullede ned ad bakken (langs med)
Hun stirrede ud ad vinduet (igennem)
Hun lo ad ham (målet for noget)

Sammensatte ord

Du kan som regel høre, hvornår et ord skal skrives i ét eller flere ord. Hvis der er mere tryk på det første led end det andet, så skal ordet skrives i ét.

Stummebogstaver

Stumme bogstaver er svære, fordi vi ikke kan lytte os til dem. De fejl som oftes begåes hos børn er stumme d’er. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der gemmer sig et “d” i ordet, kan I kigge på hvilke bogstaver ordet indeholder. Det stumme d optræder nemlig ofte efter bogstaver som l, n og r i fx fuld, fylde, myldre, mand, kvinde, hundrede, gård osv. Vores erfaringer siger dog, at børn bedst husker de stumme d’er ved at øve ordene udenad og gennem visualisering huske, hvornår ordet staves med eller uden “d”.

Endelsen sion/tion

Ofte skal ordet ende på tion, hvis “a” står før tion. Eksempelvis generation, nation, provokation osv. Står der “k” før, så skal det også være tion – aktion, lektion, redaktion osv. Denne regel har dog et par undtagelser. Hvis I vil tjekke om ordet istedet staves med sion, så kan I undersøge om ordet findes som udsagnsord der ender på dere – eksempelvis eksplodere bliver til eksplosion.

Store og små bogstaver

Store og små bogstaver, det lyder simpelt, men er alligvel en af de største stavefejl blandt de yngre børn og faktisk også hos voksne.
Her kommer reglerne for hvornår du skal skrive med stort:

  • I begyndelsen af en tekst eller afsnit.
  • Efter punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn!
  • Efter kolon, når der kommer en helsætning
  • Ved navne
  • Når I, bruges som tiltaleord.
  • Når De, Deres og Dem bruges i høflig tale

 

Har I brug for hjælp til stavningen, så kan vi hjælpe jer. Læs mere her

Comments 1

  1. Pingback: Test dig selv - Kan du klare folkeskolens nationale test? - ElevAkademiet

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.