Ugerne flyver afsted, når Pia underviser

Hos ElevAkademiet vil vi gerne sprede budskabet om vores dygtige undervisere. Ja, vi vil faktisk gerne prale lidt. I dette indlæg er det Pia der fortæller om hvordan hun griber opgaven som privatunderviser an.
  •  Pia Hauge
  • 26 år
  • Bachelor i jura
  • Lærerstuderende på 2.år
  • Underviser i matematik og fysik/kemi
Jeg har nu afsluttet mit første undervisningsforløb som underviser for ElevAkademiet. Det har været en rigtig spændende udfordring. Jeg kan slet ikke forstå, at de 10 uger allerede er gået.

 

Pia

Pia underviser i matematik og fysik/kemi hos Elev Akademiet

Jeg har haft et undervisningsforløb i matematik. Vi har været igennem mange emner bl.a. geometri, brøkregning, procentregning osv.

Udvikling

Jeg har som underviser igennem de 10 uger observeret en stor fremgang. Der er sket rigtig meget, ikke kun med det faglige, men også måden hvorpå matematikken gribes an. Det er nu med en helt anden selvtillid end tidligere. Min elev har været rigtig flittig og har arbejdet rigtig hårdt. Det har været meget inspirerende som underviser at opleve. Det har været spændende at forberede/afholde undervisning, som specifikt retter sig til en elev.

Jeg har som underviser brugt rigtig meget tid på at tænke over, hvordan man kunne gøre tingene på den bedste måde for eleven.Pia Hauge

Det har været sjovt og udfordrende at få lov til at prøve sig selv af som underviser, få afprøvet forskellige læringsstile for at finde de løsninger, som giver eleven det bedste udbytte af undervisningen. En af de andre ting, som jeg også har været rigtig glad for, er den relation, jeg har fået til eleven. Det har haft stor betydning for samarbejdet, specielt når man skal prøve noget nyt og udfordre eleven.

Forløb

Jeg har talt med eleven om, hvad målet for forløbet skulle være, og vi har sammen arbejdet mod at opnå målet. Der har været en fast struktur. Et mål for hver lektion samt en dagsorden for, hvordan lektionen har skullet forløbe. Inden starten på et emne har vi talt om, hvordan man kunne bruge emnet i hverdagen, f.eks. når man er ude at handle. Vi har lavet opgaver, som har været med til at støtte forståelsen af emnerne. Herigennem også fået sat emnerne i perspektiv til ting i hjemmet og helt almindelige ting, man foretager sig i hverdagen. Vi har spillet mine hjemmelavede spil, som har bestået af gangekrig, brøkspils-fisk, forskellige vendespil osv. Konkurrencen i spillene har været benhård, og vi har haft det rigtig sjovt, samtidig med at eleven har lært noget nyt. Det er som underviser i et privat hjem dejligt altid at blive taget imod med smil. Få fortalt historier fra hverdagen eller noget nyt, som eleven har lært i skolen. Jeg glæder mig til at fortsætte med at undervise.

Mvh. Pia

Comments 1

Skriv et svar