Vilkår

Forberedelse

Underviserens forberedelse er inkluderet i lektionsprisen for før-skole- og privatundervisningsforløb.

Undervisnings-

materialer

Undervisningsmaterialer i form af kopiark, spil og måleredskaber er underviserens ansvar ved privatundervisnings- og før-skoleforløb. Kræves der ekstra materialer til forløbet, aftales dette med kunden inden forløbsstart.

Lektioner

En lektions varighed er 2 timer.

Transporttillæg

Der kan forekomme transporttillæg, hvis underviseren har over 30 min. transport til og fra elevens hjem. Transporttillæg aftales med kunden inden forløbsstart.

Aflysning

Aflysning af en undervisningsgang skal ske senest samme dag inden kl. 09.00.
Sker aflysningen senere, har det følgende konsekvenser:

Elev/forældre aflyser senere end kl. 09.00: der betales fuld pris for den aflyste lektion.

Underviseren aflyser senere end kl.09.00: eleven modtager en ny undervisningsgang som kompensation.

NB! Er undervisningen før kl. 09.00, skal lektionen aflyses senest en time i forvejen.

Forsinkelse

Kommer eleven mere end 20 min. for sent til en aftalt lektion, har underviseren lov at tage hjem. Der betales fuldpris for den tabte lektion.

Antal Elever

Ved alle undervisningsforløb kan der undervises op til to elever uden mer-pris. Ønskes der undervisning af en større gruppe elever tillægges ekstragebyr.

Privatundervisning og før-skole:

150 kr. pr. ekstra elev.

Lektiehjælp:

100 kr. pr. ekstra elev.

Ingen Binding

Der er ingen binding ved køb af et undervisningsforløb. Dog frafalder mængderabatten, hvis forløbet afbrydes undervejs.

Betaling

Betaling kan ske på to måder.

1. Pris på forløb betales samlet. Der vil blive sendt en faktura med betalingsfrist på 7 dage.

Faktura vil blive sendt til den e-mail som ved forløbsstart er aftalt. Ønskes fakturaen sendt som brev tillægges et adm. gebyr på 45 kr.

2. Pris på forløb deles op i rater. Der vil blive sendt en faktura til den 1. i måneden med betalingsfrist på 7 dage. Faktura vil blive sendt til den e-mail som ved forløbsstart er aftalt. Ønskes fakturaen sendt som brev tillægges et adm. gebyr på 45 kr.

Tilfredsheds-

garanti

Er I ikke tilfredse med underviseren, kan denne udskiftes uden merpris.

Kvalitetsgaranti

Alle vores undervisere har været igennem en jobsamtale og faglig test. De er blandt de dygtigste lærerstuderende på Læreruddannelsen i Aarhus. Alle undervisere har ren børne- og straffeattest.