Her er den anbefalede skærmtid for dit barn

Digitale medier og skærme er en integreret del af børns hverdag

Digitale medier og deres skærme har indtaget en betydelig plads i vores dagligdag. For børn har de digitale medier været med, siden de blev født. Medieudviklingen har for alvor taget fart, og med nye medier følger også nye medievaner. Tilbage i 1970 startede børn, ifølge American Academy of Pediatrics, med at se tv omkring fire-års-alderen. I dag begynder børn at interagere med digitale medier allerede, når de er omkring 4 måneder. Blandt andet yngre børns brug af tablets og smartphones er steget markant. Udviklingen gør det særligt vigtigt at være opmærksom på fordelene og ulemperne ved skærmbrugen, og hvor stor en del af børnenes tid, der forbruges på medierne.

 

Skærmbrug kan have både positiv og negativ indvirkning på børns udvikling og sundhed

Flere års forskning på området har vist, at brugen af digitale medier både har fordele og ulemper for børn og teenageres udvikling og sundhed.

 

Fordele ved brugen af digitale medier identificerer American Academy of Pediatrics til at være:

  • Tidligere indlæring
  • Eksponering af nye idéer og viden
  • Mulighed for adgang til mere information
  • Samt øgede muligheder for social støtte og kontakt med andre

 

Omvendt har forskere fundet frem til, at et stort medieforbrug kan påvirke børns sundhed og udvikling negativt. For meget tid foran skærmen kan i værste tilfælde føre til:

  • Indlæringsvanskeligheder i form af forsinkelser i den kognitive udvikling og begrænsede sprogfærdigheder for de yngste børn
  • Søvn- og koncentrationsbesvær
  • Øget risiko for overvægt og depression

 

Den ideelle skærmtid målt ud fra alder

Som forælder kan det være svært at navigere i et dynamisk medielandskab og vide, hvornår mediebrugen er uhensigtsmæssig, eller skærmtiden bliver for meget. Tidligere har anbefalinger fokuseret på konsekvenserne af de mindstes skærmbrug. Senest har American Academy of Pediatrics på baggrund af mange års forskning lavet nye anbefalinger om, hvilken skærmtid der er den ideelle for forskellige aldersgrupper. Dem forklarer vi til dig lige her.

Vi gør opmærksom på, at mediebrugen her primært skal tænkes som den brug, der udelukkende har underholdning som formål, og som ikke indeholder et læringsaspekt eller anden kreativ udfoldelse. Det er altid godt at have in mente, at alle medieplatforme har forskellige oplevelses- og brugspotentialer. Desuden er alle børn forskellige og har individuelle behov, hvorfor vores guide skal ses som anbefalinger og inspiration til, hvad der kunne fungere hos jer.

 

Børn 0-18 måneder: Ingen skærmbrug

Børn under 18 måneder bør som udgangspunkt ikke bruge skærme. Børn i alle aldre deltager dog stadig mere og mere i videoopkald med familiemedlemmer, og introduktionen til skærmen kan fungere for den yngste aldersgruppe, hvis videokommunikationen foregår i fællesskab med en voksen. Det er nemlig forudsætningen for, at børnene overhovedet forstår, hvad det er, de ser på skærmen.

 

Børn 18-24 måneder: Mediebrug med forældrestøtte

Forskning viser til stadighed, at medier har begrænsede læringsmæssige fordele for børn under to år. Børn i denne alder har brug for social interaktion og at udforske ting med deres egne hænder og på egen krop for at udvikle deres kognitive evner, deres sprog, motorik samt social og emotionel forståelse. Man kan godt introducere denne aldersgruppe for skærme, men det bør undgås, at børnene bruger medierne på egen hånd. Børn under to år har ikke færdigudviklet deres symbolforståelse, deres hukommelse og reaktionsevne. Samtale med en voksen i forbindelse med mediebrugen er altafgørende for et læringsudbytte, da børn i denne alder ikke på egen hånd kan omdanne den digitale platforms 2-dimensionelle verden til vores 3-dimensionelle. Derfor kan digitale medier ikke lære dem det samme, som ansigt-til-ansigt interaktionen.

 

Børn 2-5 år: En times skærm om dagen

For børn i alderen 2 til 5 år anbefales det, at skærmbrugen begrænses til en time om dagen. På den måde overlades der mere tid til andre aktiviter, der kan fremme deres sundhed og udvikling, og gode medievaner etableres tidligt. Børn i denne aldersgruppe skal undgå medieindhold i højt tempo og med mange distraherende elementer. Indholdet skal helst være af informerende og oplysende grad – eksempelvis public service. For at børnene kan forstå, hvad de ser, og relatere det til verden omkring dem, anbefales det, at skærmbrugen foregår i samtale med en voksen. Hold desuden måltiderne skærmfri og sluk skærmene en time før sengetid for at undgå, at nattesøvnen bliver påvirket. Med fordel skal skærmene slet ikke have plads på børneværelset. Legen mellem forældre og børn i denne alder skal overvejende holdes helt skærmfri, så fokus bliver på den ustrukturerede, kreative og sociale leg.

 

Skolebørn og teenagere, fra 6 år: Hav faste regler, rutiner og skærmfri tid

Fra skolealderen og op i teenageårene er det en god idé at opstille en række faste rutiner og regler for skærmbrugen. På den måde kan man sikre, den ikke ‘tager overhånd’, eller der opstår uenigheder undervejs. Det anbefales at have aftaler om, hvor mange timer om dagen, der må være skærmtid, samt hvilke medier, de forskellige regler gælder for. Skærmtiden skal begrænses op til sengetid, så nattesøvnen ikke bliver forstyrret af indtryk og blåt lys inden sengetid. For at opfordre til skærmfri aktiviteter, kan det være en god idé at indføre andre faste skærmfri tidspunkter i løbet af dagen, eksempelvis under måltider.

Det vigtigste er, at børn og unges skærmbrug ikke går ud over daglig fysisk aktivitet, en god, sammenhængende søvn samt andre adfærdsvaner, der har indvirkning på børnenes udvikling og sundhed. Samtidig anbefales det, at man som forælder løbende taler med sit barn om, hvad han eller hun laver på skærmen, fordele og ulemper ved de forskellige medieplatforme, sikker adfærd på internettet, samt hvordan man omgåes andre mennesker, både online og offline.

 

Forældres skærmtid

Nu har vi snakket en helt masse om børns skærmtid, men det er vigtigt at slutte af med, at du som forælder er rollemodel for brugen af skærme hjemme ved jer. Har du gode medievaner, er der en god chance for, at dine børn også får det. Bruger du selv meget tid med din mobil eller tablet kan det desuden resultere i færre både verbale og nonverbale interaktioner med dit barn. Sluk baggrundsmedierne, der kan distrahere børnenes leg, og fokuser på at reducere din egen mediebrug, så du kan skrue op for ansigt-til-ansigt-interaktionen med dit barn.

 

Interesseret i mere som det her?

Vil du have flere anbefalinger og guides som denne? Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her.

Eller læs og download vores 10 tips til cybersikkerhed.

 

Kilder:
Rapporter fra American Academy of Pediatrics:

‘Media and Young Minds’

‘Children and Adolescents and Digital Media’

‘Media Use in School-Aged Children and Adolescents’

Comments 1

  1. Pingback: Sådan får I en god morgenrutine derhjemme - ElevAkademiet

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.